Grote Wateren (PAGW)

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is een programma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma is opgezet om de ecosystemen in de grote wateren te versterken. Dat helpt de omstandigheden te creëren waaronder de ecologische waterkwaliteit verbetert en de natuur robuuster wordt. Nederland telt vier grote wateren: de Delta, de Rivieren, de Waddenzee en het IJsselmeergebied.
Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer (SBB) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren in opdracht van de ministeries de afgesproken maatregelen op regionaal niveau uit. Dat doen zij in samenwerking met regionale partijen. Op landelijk niveau zorgen zij samen voor sturing. De PAGW is in 2018 gestart en loopt tot 2050. Het geld wordt per tranche verdeeld onder de projectaanvragen.

De CBHN-partners zijn nauw betrokken bij PAGW-projecten in het IJsselmeergebied. In 2020-2030 zijn/worden in het IJsselmeergebied vijf PAGW-projecten gestart:
Wieringerhoek
Oostvaardersoevers
Friese IJsselmeerkust
Noord-Hollandse Markermeerkust
Marker Wadden.

In 2023 is de aanvraag (gedaan door de CBHN) voor een preverkenning Achteroevers gehonoreerd en is een aanvraag voor de Zuidelijke Randmeren omgevormd tot een preverkenning. Ook reageerden de ministers positief op de aanvraag van de CBHN-partners voor een onderzoek naar de Onderwaterwereld van het IJsselmeergebied.

Lees hier verder over de PAGW en de projecten waar zij aan werken.

terug naar het overzicht