Marker Wadden (PAGW)

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling: een archipel van natuureilanden in de Noordoosthoek van het Markermeer. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit de bodem van het meer. Met deze innovatieve bouw door het gebruik van slib en de ontwikkeling van nieuwe natuuroevers, draagt dit project bij aan het natuurherstel van het Markermeer. De natuur ontwikkelt zich razendsnel op de slikvelden, in de kreken en de ondieptes langs de oevers. Vissen, insecten, algen, waterdiertjes, planten, vogels; zowel boven en onder water neemt de biodiversiteit snel toe. Rondom wordt het water al helderder. Ook komen vele bezoekers naar het haveneiland, met eigen boot of veerboot, genieten van dit indrukwekkende nieuwe landschap. Er ontstaat een nieuw natuurparadijs met ook een prachtig haveneiland waar mensen welkom zijn. De PAGW-bijdrage bood de kans op het afmaken van Marker Wadden fase 1.
De Marker Wadden is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land.

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA, 2018-2022) onderzochten Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. Het doel van KIMA is kennis te genereren en presenteren over bouwen met slib, zandige keringen, ecologie en governance. Lees meer over KIMA.

Meer lezen?
Marker Wadden tweede fase: archipel als bouwsteen van Nationaal Park Nieuw Land | RWS | april 2019

terug naar het overzicht