Projecten

De Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk wil dat er meer samenhang komt tussen de beleidsplannen van het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen. Om dat te bereiken werken we met integrale wensenkaart. Deze thema’s staan op de kaart:

  1. Achteroevers: door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid.
  2. Vooroevers: om land en water te verbinden. Met zachte overgangen als rietzones met een meer natuurlijk waterpeil geef je de natuur een ‘boost’ en kunnen meer mensen genieten.
  3. Ecologische verbindingen
  4. Algemene projecten die zich richten op natuurlijke peilbeheer, gebiedsvisies en verduurzaming visserij.
 

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

 

Vismigratierivier

 

Marker Wadden

 

Trintelzand

 

Oostvaardersoevers

 

Lepelaarplassen

 

Nationaal Park Nieuwland

 

Markermeerdijken

 

Eemmonding

 

Friese Kust

 

Rotterdamse Hoek

 

Tacozijl

 

Zwarte Meer

 

Wieringerhoek

 

Drinkwaterinlaat

 

Afgeronde projecten