Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de projecten in het IJsselmeergebied? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.

NIEUW
9 juli 2024

Nieuwsbrief Platform IJsselmeergebied juli is uit

Lees hier de nieuwste editie van het online magazine van het Platform IJsselmeergebied. Terugblikken en vooruit kijken naar de toekomst van het blauwe hart van Nederland.
4 juli 2024

Rondje Pampus zwemt voor riet en biezen

De Vismigratierivier wordt niet alleen een rivier, maar ook een nieuw natuurgebied van zand en leem. Om het gebied te beschermen tegen wind en golfslag, worden er inheemse plantsoorten op aangebracht.
2 juli 2024

Nieuwsbrief juni: natuur helpt bij zuivering water en meer

De waterkwaliteit staat onder druk, maar natuur kan helpen bij de zuivering. De natuurherstelwet gaat er tóch komen! Het Programma Zandwinning IJsselmeergebied is op pauze gezet.
30 mei 2024

IJ-schrift #4 gaat in op de Zuidelijke Randmeren

Het vierde IJ-schrift gaat over de Zuidelijke Randmeren: projecten en samenhang. Een opvallende aanbeveling is: Hanteer het robuuster maken van de waterkwaliteit als hoofddoelstelling voor het gebied.
14 mei 2024

Schrijf je nu in voor de Water Challenges IJsselmeergebied 2024!

De inschrijvingen voor de Water Challenges IJsselmeergebied 2024 zijn nu geopend.
4 mei 2024

Cheque van € 5.000,- voor otteronderzoek 

Met zwemrondje Pampus is op 2 mei jl. € 5.000,- opgehaald en uitgereikt aan Landschap Noord-Holland voor onderzoek naar de aanwezigheid van otters in het Ilperveld.
11 april 2024

Nieuwsbrief maart: divers nieuws uit het blauwe hart

De nieuwsbrief van maart kent niet één thema, maar is heel divers. Over kostenarm boeren, het watersysteem van het IJsselmeer, over vissen, vogels en kraamkamers, over samenwerking op kleine en grote schaal, en meer.
26 maart 2024

Het IJ-team: inspiratie aan de voorkant

Eind 2022 heeft het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) een inspiratieteam, het IJ-Team genaamd, in het leven geroepen. Flos Fleischer en Jan Wilbers vertellen over dit inspirerende team.
21 maart 2024

Lampen Windpark Fryslân uit

Goed nieuws voor de duisternis op het IJsselmeer. De lampen op de turbines van Windpark Fryslân zijn uit. De vergunning voor het gebruiken van een radar is afgegeven. Ze gaan nu alleen aan wanneer de radar vliegtuigen ziet.
19 maart 2024

PAGW en coalitie op één lijn?

In een video brengt de PAGW in beeld wat hun plannen zijn met het IJsselmeergebied. Als we hier het streefbeeld van de coalitie naast leggen, zijn de overeenkomsten niet te missen! En dat is goed nieuws voor het IJsselmeergebied.
7 maart 2024

Het 3e IJ-schrift: de Friese IJsselmeerkust

Het IJ-team heeft zich gebogen over de Friese IJsselmeerkust en de resultaten gebundeld. In IJ-schrift 3 is de dijkzone gekenschetst vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens een reeks aanbevelingen gedaan.
29 februari 2024

Nieuwsbrief februari: PAGW en coalitie op één lijn?

De belangrijkste doelen van de PAGW zijn in beeld gebracht in een kort filmpje. Hoe verhouden die doelen zich tot onze doelen? Verder in deze nieuwsbrief divers nieuws, van giftige dampen tot verlichting op windmolens.

Verenigde IJsselmeertop

Op donderdag 12 september 2024 vindt de 5e editie van de Verenigde IJsselmeertop plaats. Het thema is Dûnsje mei wetter (Dans met water).

Lees verder