Diepgang

IJsselmeergebied

Over het IJsselmeergebied als geheel is veel geschreven. Hier staan de belangrijkste documenten over het gebied door de jaren heen.

Lees verder.

Markermeer en IJmeer

De aanleg van de Houtribdijk heeft grote gevolgen gehad voor de ecologie in het Markermeer en IJmeer. Hier is veel onderzoek naar gedaan en over geschreven.

Lees verder.

IJsselmeer

Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 is het IJsselmeer ontstaan. Een zout getijdengebied werd onze regenton, met zoetwater waar heel Noord-Nederland van profiteert.

Lees verder.

Duurzame energie

Voor duurzame energie moet niet primair naar natuurgebieden worden gekeken. Duurzame energie die ten koste gaat van de biodiversiteit is niet duurzaam.

Lees verder.

Nationaal congres klimaatadaptatie

De provincie Utrecht en het ministerie van IenW organiseren op 17 juni 2024 het Nationaal congres klimaatadaptatie. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

Meld je aan