IJsselmeer

1. Natuurtoets operationeel peilbeheer
Eindrapport peilopzet IJsselmeergebied

2. Aanbiedingsdocument Het Friese IJsselmeerkustgebied: een eerste, belangrijke aanzet tot het in kaart brengen, bundelen en realiseren van kansrijke initiatieven en maatschappelijke doelen in het gebied
Aanbiedingsdocument Het Friese IJsselmeerkustgebied

 

terug naar het overzicht