Duurzame energie

Op 28 maart 2014 stelde het kabinet de Rijksstructuurvisie Wind op Land vast. Daarmee is het ruimtelijk beleid voor het realiseren van tenminste 6.000 megawatt (MW) windenergie op land in 2020 van kracht geworden. Het IJsselmeergebied is toen ook aangewezen als wingebied voor duurzame energie. Dat heeft geresulteerd in een aantal enorme windturbineparken in het IJsselmeergebied. En het einde is nog niet in zicht. Nu beraadt men zich op een groot zonneatollenpark voor de kust van de Wieringermeer.

Wij vinden dat er niet primair naar natuurgebieden moet worden gekeken als het gaat om duurzame energie, want duurzame energie die ten koste van de biodiversiteit wordt gebouwd, is niet duurzaam.

Daarnaast is de impact op het open en weidse landschap van het IJsselmeergebied te groot.

Verkennende systeemanalyse IJsselmeergebied | Deltares | 2022
CBHN-visie duurzame energie in IJsselmeergebied | 2019

Zon

Plan Buitendijk
Presentatie Buitendijks Plan
Ruimtelijke verkenning multifuctionele achteroever Wieringermeer | H+N+S Landschapsarchitecten

Zon op water
Eindrapportage Preverkenning pilot Zon op IJsselmeer
Reactie Preverkenning pilot Zon op IJsselmeer | CBHN | 2021
Externe zonnevisie CBHN

Wind

De ruimtelijke spreiding en de mate van risico’s van windmolens voor vogels is inzichtelijk gemaakt in de Windmolenrisicokaart 2021.

Onderzoek van instituut Alterra toont aan dat vogelsterfte door aanvaringen met de windmolens in Windpark Fryslân het voortbestaan van populaties als de visdief en de zwarte stern in gevaar kunnen brengen. Lees verder in de rapporten Ecologische Monitoring 2021 en 2022.

PlanMer Windenergie op land
Gerealiseerde windparken IJsselmeergebied | 2024

Energietransport

Zienswijze NRD2 Hoogspanningsverbinding Diemen – Lelystad – Ens

 

terug naar het overzicht