Markermeer en IJmeer

1. Studie naar een (semi) open verbinding Houtribdijk
(Semi) open verbinding Houtribdijk | Royal HaskoningDHV

2. Ecologische monitoring Trintelzand 2020-2024
Eerste resultaten monitoring Trintelzand | Bureau Waardenburg | RWS

3. Onderzoek naar de consequenties van de afgenomen nutriëntentoevoer naar het Markermeer voor de planten en dieren in het Markermeer
Levenskansen van een hongerig Markermeer | Projectgroep Levend Markermeer

4. Naar een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) in het Markermeer/IJmeer
Investeren in Markermeer en IJmeer | Samenvatting van het ontwikkelingsperspectief

5. Making Projects, een zoektocht in de ruimte door ontwerpend onderzoek
Advies ontwerpend onderzoek Markermeer: vooronderzoek ten behoeve van Atelier Making Projects
Making projects: en wat heeft dat nou opgeleverd?

6. Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES)
Ontwikkelingsperspectief Markermeer – IJmeer
Onderbouwing ecologische optimalisatie TBES

7. Marker Wadden: de ontstaansgeschiedenis van de Marker Wadden
Ontwerpend onderzoek Houtribdijk Marker Wadden

8. Nationaal Park Nieuw Land
Nationaal Park Nieuw Land

 

terug naar het overzicht