Wieringerhoek (PAGW)

Het IJsselmeer kent veel harde overgangen: van land naar water en van zoet naar zout, zeker bij Den Oever en langs de Wieringermeerpolder. In de Wieringerhoek liggen veel kansen voor natuurlijkere overgangen tussen land en water en tussen zoet en zout. Rijkswaterstaat is een project gestart om ontbrekende habitats en leefgebieden toe te voegen en een overgangsmilieu van zoet naar zout te creëren. Er worden bijvoorbeeld ondieptes, rietvelden, oeverlanden en vispassages aangelegd. Hierdoor ontstaat een sterker ecologisch systeem. Belangrijke uitgangspunten voor het project zijn het huidige peilbeheer en het behoud van de zoetwatervoorraad. In de droge zomer van 2018 bleek deze zoetwatervoorraad essentieel voor drinkwatervoorziening, landbouw en natuur.

Meer lezen?
Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee | website RWS
Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee | informatieblad RWS | 2019

terug naar het overzicht