Markermeerdijken (PAGW)

De Noord-Hollandse Markermeerkust is een oud cultuurlandschap, van groot belang voor zowel cultuurhistorie als de natuur. Het Markermeer is ooit ontworpen en aangelegd voor inpoldering, maar dat is nooit gebeurd. Langs een groot deel van de Markermeerkust is na alle ingrepen sprake van een harde overgang tussen het Markermeer, de binnenwateren en het achterland. Door de harde kunstmatige kustlijn en het ontbreken van variatie in de waterdiepte, ontbreekt diversiteit in het watersysteem. Om het watersysteem robuuster te maken worden langs de Noord-Hollandse Markermeerkust kansen gezien voor een grotere diversiteit door het realiseren van bijvoorbeeld meer ondieptes, rietlanden, het creëren van verbindingen met het achterland en het overstroombaar maken van grasland, waar mogelijk met een eigen peilbeheer.

Meer lezen?
Noord-Hollandse Markermeerkust: meren en de regionale haarvaten verbonden | RWS | 2019
Startbeslissing Noord-Hollandse Markermeerkust | RWS | 2020

terug naar het overzicht