Vismigratierivier

Er wordt hard gewerkt aan de Vismigratierivier; een kilometerslange slingerende rivier voor vissen, dwars door de Afsluitdijk! In deze video vertellen de initiatiefnemers waarom ze het zo belangrijk vinden dat deze visverbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer er komt.

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 had grote voordelen voor de veiligheid en de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse economie. Maar de aanleg veroorzaakte ook schade aan de natuur. Twee grote Nederlandse natuurgebieden – de Waddenzee en de Zuiderzee – werden plotseling van elkaar gescheiden. Met als gevolg dat de visstand in het IJsselmeer terugliep en dat routes voor trekvissen naar het Europese achterland werden geblokkeerd.

Voor het Blauwe Hart Natuurlijk is de Afsluitdijk niet alleen een icoon van de Nederlandse waterbouwkunde, maar onderstreept het belang van de ambitie om economie en recreatie in balans te brengen met het ecosysteem. Eén van de icoonprojecten is de aanleg van de Vismigratierivier waarmee Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer herstellen. Dat is goed voor de natuur en in het bijzonder voor de visstand in beide belangrijke natuurgebieden.

Op de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand is een markant gebouw verrezen: het Afsluitdijk Wadden Center. Dit centrum biedt een totaalbeleving over het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Tegen deze interactieve achtergrond krijgt de bezoeker niet alleen een levendig beeld van de omgeving, maar ook van de vele waterbouwkundige en andere vernieuwende projecten.

 

terug naar het overzicht