Trintelzand (afgerond)

Om de waterkwaliteit in het Markermeer te verbeteren en de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad te versterken, is meer variatie aangebracht in het onderwaterlandschap, door een moerasachtig en zandig natuurgebied aan te leggen met een omvang van ca. 27 ha. Hierdoor komen er meer verschillende plant- en diersoorten voor in het Markermeer en verbetert de waterkwaliteit. De partners van de Coalitie zijn heel tevreden met deze nieuwe manier van dijkversterking. Zij hebben vroeg in dit dijkversterkingsproces aangedrongen om te kiezen voor deze manier.

Het gebied heet Trintelzand en is tussen 2017 en 2020 aangelegd door Boskalis. Bureau Waardenburg kreeg van Rijkswaterstaat de opdracht om de natuurontwikkelingen gedurende 5 jaar na oplevering te monitoren. Lees verder in het onderzoeksrapport.

terug naar het overzicht