Klimaatbuffer (PAGW)

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatergebied van West-Europa en een belangrijke bron voor ons drinkwater. Een gezond en vitaal ecosysteem in het IJsselmeer is hiervoor en voor de bijzondere natuurwaarden in het gebied, cruciaal. Jaarlijks haalt PWN 25 miljoen m3 water uit het IJsselmeer en zuivert dit tot hoogstaand drinkwater. In Andijk staat een waterfabriek met een nieuw voorzuiveringsproces. Om genoeg water van de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben in tijden van droogte, is PWN gestart met het project ‘Klimaatbuffer IJsselmeer’ (klimaatbuffer), waarbij de direct beschikbare drinkwatervoorraad aanzienlijk wordt vergroot, maar waar ook aandacht is voor natuur. PWN heeft daarvoor haar partners in de Coalitie gevraagd mee te denken over het vergroten van de zuiverende werking rond de buffer, door toevoeging van natuur en biodiversiteit. Ingezet wordt op vooroevers rond de buffer ter grootte van ca. 225 voetbalvelden. Lees meer in de brochure Klimaatbuffer IJsselmeer | Altijd betrouwbaar drinkwater, het zit in onze natuur.

Het IJ-team geeft in het eerste IJ-schrift aanbevelingen in woord en beeld voor de omgevingskwaliteit van de klimaatbuffer bij Andijk. Het IJ-team, onderdeel van Platform IJsselmeergebied, is een multidisciplinair samengesteld inspiratieteam, bedoeld om de omgevingskwaliteit van concrete projecten in en langs het IJsselmeer een impuls te geven.

 

 

terug naar het overzicht