Onze werkwijze

We bundelen onze samenwerkingskracht, kennis en expertise om zaken bij het publieke domein te agenderen en te beïnvloeden. We stimuleren en dragen bij aan de ontwikkeling van concrete projecten en pilots en we jagen onderzoek, monitoring en kennisontwikkeling aan. We ontwikkelen gezamenlijke visies en standpunten, en communiceren over het belang van een gezond IJsselmeersysteem voor Nederland.

Onze directeuren, inhoudelijke- en gebiedsexperts en communicatieadviseurs komen bijeen om relevante en actuele zaken te bespreken, strategieën te ontwikkelen en gezamenlijke posities te bepalen. Het programmabureau faciliteert de samenwerking, geleid door de programmamanager. Hij haalt informatie op, bereidt zaken voor en vertegenwoordigt de Coalitie in belangrijke processen in het IJsselmeergebied, zodat partners zo efficiënt en effectief mogelijk worden ondersteund. Ons programmabureau bestaat, naast de programmamanager, uit twee vaste medewerkers en een vrijwilliger, en maakt gebruik van de faciliteiten van het Landschap Noord-Holland (huisvesting, e-mailadres, etc.).

terug naar het overzicht