Het Blauwe Hart


IJsselmeergebied: Het Blauwe Hart van Nederland

 

Het Blauwe Hart van Nederland is het grootste zoetwatergebied van Europa en wordt gewaardeerd om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. Samenwerkende partners in Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later.

Het laatste nieuws uit het Blauwe Hart

 

Topografische tijdreis 1815 – 2018

  Maak via deze website een topografische tijdreis van 1815 tot en met 2018!   Over meer dan 200 jaar topografie Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. Een resultaat om trots op te zijn: meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit. Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. Ontdek met de app meer dan 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!
 
 

Werelderfgoed opent nieuwe attractie op Forteiland Pampus

Het Nederlands Werelderfgoed is sinds gisteren een nieuwe attractie rijker. ‘Het geheime Wapen van Amsterdam’ werd gisteravond door de burgemeester van Gooise Meren en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland op Forteiland Pampus geopend. In ‘Het geheime Wapen van Amsterdam’ maakt de bezoeker een virtuele panoramavlucht over de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam mag zich rekenen tot een van de tien Nederlandse UNESCO-werelderfgoederen. Samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie (genomineerd om in 2020 eveneens de UNESCO-status te verkrijgen) vertelt het over verdediging van ons land met water als bondgenoot. Erfgoederen met deze status gelden wereldwijd als hoogst gewaardeerd. Forteiland Pampus staat te boek als het boegbeeld van de Stelling van Amsterdam en verhaalt over de Stellinggebouwen in de hoofdstad en de ring van forten rondom. Dankzij hypermoderne opnametechnieken en een groot panoramascherm kan de bezoeker op Forteiland Pampus de Stelling van Amsterdam nu beleven in een virtuele ballonvaart. De bezoeker maakt kennis met de Stelling aan het begin van de vorige eeuw en krijgt te zien hoe het huidige landschap rondom onze hoofdstad nog altijd beïnvloed wordt door die toenmalige verdediging. Met deze nieuwe attractie wordt een oer-Hollands verhaal eindelijk aan het grote publiek getoond op een manier die nog niet eerder bestond. Bovendien is de unieke attractie ook meertalig en daardoor toegankelijk voor het steeds verder toenemende internationale publiek dat naar ons land toestroomt. Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof en burgemeester van Gooise Meren Han ter Heegde openden deze nieuwe attractie met een ferm kanonschot vanaf het dak van het fort. Met op de achtergrond, de zonsondergang boven de skyline van Amsterdam en een prachtig decor van uitgelichte vliegers, was het een sprookjesachtige avond. Forteiland Pampus is van april tot en met oktober geopend voor publiek van dinsdag tot en met zondag, alsmede 2e Pinksterdag. Kijk voor meer informatie op www.pampus.nl.
 
 

Vissen hebben nieuwe natuur snel gevonden

Het Markermeer is op de meeste plaatsen 2-4 m diep en heeft nauwelijks natuurlijke, ondiepe oeverzones. Sinds 2016 wordt op initiatief van Natuurmonumenten gewerkt aan de aanleg van de Marker Wadden met als doel een natuurparadijs voor vogels en vissen. De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib en zorgen voor luwte en natuurlijk glooiende oevers in het meer. Van deze oeverzones kunnen planten en dieren profiteren, zowel onder als boven water. Naar verwachting ontstaan er meer mogelijkheden voor de paai (voortplanting) en opgroei van vissen en daarmee voor de hele visstand. Sportvisserij Nederland doet gedurende 5 jaar vismonitoring in de ondiepe oeverzones van de Marker Wadden. In 2018 is deze voor het eerst uitgevoerd. Er werden in totaal 16 vissoorten aangetroffen. Opvallend was dat meer dan de helft van de vangst bestond uit exotische grondelsoorten, met name de Pontische stroomgrondel en de zwartbekgrondel. Daarnaast werden marmergrondels en enkele kesslers grondels aangetroffen. Deze exoten hebben dit nieuwe leefgebied snel weten te veroveren. Daarnaast werden pos, spiering, blankvoorn, baars, aal en nog enkele exemplaren van zeven andere soorten aangetroffen. Opvallend was de vangst van twee jonge harders en twee kleine modderkruipers. Er zijn aanwijzingen dat de oevers van de Marker Wadden gebruikt worden als opgroeigebied van jonge vissen, zoals spiering en blankvoorn en mogelijk ook als paaigebied voor onder meer pos en spiering. Hoe de visstand zich verder gaat ontwikkelen zal de komende jaren moeten blijken.  
 
 

Eerste schep voor vismigratierivier

Je zou het misschien niet zeggen, maar officieus is het werk voor de Vismigratierivier van start gegaan. Niet bij de Afsluitdijk, maar bij Harlingen. Hoe zit dat? Een groot deel van de Vismigratierivier bestaat straks uit zand en stenen.  In een depot bij Harlingen ligt al een flinke hoeveelheid zand klaar, afkomstig uit het opleverde werk N31 Harlingen. Dat zand is bedoeld voor de Vismigratierivier en wordt straks naar de Afsluitdijk gevaren. Maar voordat dit mogelijk is, moet het Van Harinxmakanaal ter hoogte van het depot breder worden gemaakt. De grootste binnenvaartschepen (klasse 5) moeten er kunnen aanleggen om hun lading te transporteren. Onlangs nam een kraan de eerste hap uit de kade. Zo is de eerste schep een feit! Lees hier meer over de vismigratierivier.