Het Blauwe Hart


IJsselmeergebied: Het Blauwe Hart van Nederland

 

Het Blauwe Hart van Nederland is het grootste zoetwatergebied van Europa en wordt gewaardeerd om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. Samenwerkende partners in Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later.

Het laatste nieuws uit het Blauwe Hart

 

Start werkzaamheden natuureiland

Voordat de bouw van Windpark Fryslân op het water start, legt aannemersconsortium Zuiderzeewind een groot werk- en natuureiland aan ten zuiden van de Afsluitdijk. Circa 2 hectare van het eiland ligt boven water en daarnaast wordt er een ondiepe waterzone aangelegd van circa 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam met een lengte van circa 800 meter. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk worden gebruikt als werkeiland. Zowel tijdens als na de bouw mag er niet worden gevaren door de ondiepe waterzones. Vanaf het moment dat de eerste rotor met bladen wordt geplaatst op een van de windturbines, heeft het eiland een natuurfunctie en mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden. Door een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels, met ernaast een kunstmatig rif voor vissen te creëren, wordt er extra kwaliteit toegevoegd aan het IJsselmeer. Planning De werkzaamheden aan het werk- en natuureiland zijn in januari gestart. Zuiderzeewind is begonnen met de grondverbetering om een stabiele fundering te maken voor het eiland. Verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer klaar zullen zijn. De Werkendam is inmiddels aangekomen op het IJsselmeer! Dit schip van Van Oord is gestart met de aanleg van het natuur- en werkeiland van Windpark Fryslân
 
 

Duik in de verhalen over het leven aan de voormalige Zuiderzee!

Bewoners uit de Zuiderzeeregio van rond 1900 vertellen over hun dagelijkse leven, kleding, huizen en avonturen. Over hun gebruiken en hun feesten. En over hun eeuwige strijd tegen het water, de betekenis van de watersnoodramp in 1916 en de aanleg van de dijk die alles veranderde: de Afsluitdijk. En de jonge bezoekers? Die reizen met Marretje de meeuw langs alle bewoners, verhalen en avonturen! Hard werken voor iedereen Het water en de visserij bepaalden het leven van veel mensen rond de Zuiderzee. Er waren niet alleen de vissers op zee – die schol, haring en ansjovis vingen – maar ook nettenbreiers, zeilmakers, scheepssmeden, mandenmakers en garnalenpellers op het vasteland. Ook de vrouwen en kinderen werkten mee om het huishouden gaande en het inkomen op peil te houden. Thuis Met hoeveel mensen kun je slapen in een bedstee? Probeer het zelf maar eens! En onderzoek daarna de verschillende voorwerpen in een Zuiderzeehuis. Het verschil tussen gebruiksvoorwerp en ‘pronk’ is niet altijd zichtbaar en vaak afhankelijk van de plaats van herkomst; in de ene plaats decoreerde men ook de gebruiksvoorwerpen rijkelijk, terwijl die elders juist een sober uiterlijk hadden. Maar ‘pronken’ deed men overal: de één met rijk beschilderde muren of sieraardewerk, en de ander met kleurrijke spanen dozen of juist prachtig gedecoreerde bedbankjes. Vergeet tot slot niet je kennis te testen in het toen-en-nu-memoryspel; maak jij de juiste combinatie tussen oude en nieuwe voorwerpen? Streekgebonden Klederdracht bestaat uit heel veel lagen kleding over elkaar en elk dorp, elke streek heeft eigen kleuren, vormen, sieraden en hoofddeksels. En was het feest? Dan werd qua kleding letterlijk alles uit de kast gehaald! De dorpen en streken rond de Zuiderzee hadden niet alleen hun eigen dracht, maar ook hun eigen streektaal. Kun jij horen waar iemand vandaan komt? Zee vol verhalen Het leven veranderde definitief in 1932, toen de aanleg van de Afsluitdijk werd afgerond. De ontembare Zuiderzee werd een rustig IJsselmeer; de gevaarlijke stormen en overstromingen waren voorgoed voorbij. Vandaag de dag zijn er nog steeds sporen van het Zuiderzeeleven terug te vinden. Kom naar deze boeiende nieuwe tentoonstelling en duik in alle verhalen van toen en nu, in Zee vol verhalen!
 
 

Nieuw: Podcast ‘Over Water & Klimaat’

Experts, wetenschappers en beleidsmakers namen in groepjes plaats achter de microfoons, om te praten over onderwerpen als zeespiegelstijging, de crisis van een overstroming, droogte en verzilting, ruimtelijke adaptatie en young professionals in de waterwereld. Onderwerpen die zowel voor de betrokkenen bij het Deltaprogramma als voor de mensen die wat verder af staan, interessant zijn. De podcastserie wil de bekendheid met het Deltaprogramma vergroten en antwoord geven op vragen als: Wat doet de overheid om ervoor te zorgen dat we in Nederland droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? En is Nederland wel voorbereid op een veranderend klimaat? Hoe te vinden? Wie al bekend is met podcasts zoekt in zijn of haar podcast-app naar Over Water & Klimaat. Als dit je eerste kennismaking met podcast is, kun je terecht op www.deltacommissaris.nl/podcast voor meer info en afluisteren.  
 
 

Gezamenlijke aanpak waterplanten in zuidelijk deel IJsselmeergebied

Op 6 december 2019 zijn afspraken gemaakt over het beheer van waterplanten die overlast geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. De provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de randmeergemeenten, verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend op de landelijke waterplantenconferentie. Waterplantengroei neemt toe door betere waterkwaliteit Met de toegenomen waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren is de afgelopen jaren de groei van waterplanten enorm toegenomen. Dat is goed voor de natuur. Echter, de tot aan het wateroppervlak groeiende waterplanten (Fonteinkruiden) zorgen ook voor hinder. Het vaargebied voor de waterrecreatie wordt beperkt, de bereikbaarheid van jachthavens wordt slechter, er ontstaan onveilige situaties doordat beroeps- en recreatievaart gedwongen worden om samen in de vaargeul te varen, hulpdiensten komen door de waterplanten soms lastiger ter plaatse en bij de kust hebben zwemmers en bezoekers last van de waterplantenresten. Verdiepen bodem als structurele oplossing Een werkgroep waarin alle partijen aan tafel zitten, werkt de komende jaren aan een structurele oplossing die in balans is met de natuurbelangen en de functie van de waterplanten voor de waterkwaliteit. Omdat in diepere wateren waterplanten niet kunnen groeien, zet de werkgroep in op een plan voor het verdiepen van de bodem in de vaargebieden in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren. Het is mogelijk dat uit de werkgroep ook andere oplossingen naar boven komen. “We moeten maatregelen voor het beheer van de waterplanten in samenhang met elkaar inzetten voor het totale gebied. Ik ben dan ook blij dat we nu met elkaar aan de slag gaan om aan een structurele oplossing te werken”, aldus Cees Loggen, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Maatregelen voor korte termijn Voor de korte termijn willen de verschillende partijen zorgen dat het recreatief gebruik van het vaargebied goed mogelijk blijft. De waterplanten worden daarom in specifieke delen gemaaid en de gemaaide gebieden worden op een kaart weergegeven. Ook is er een website en een app Waterplantmelder ontwikkeld waarmee gebruikers overlast van waterplanten kunnen melden.