‘Zwemevent Rondje Pampus’: 300 recreatie- en wedstrijdzwemmers zwommen mee voor de natuur!

Voor de achtste keer organiseerde Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk in samenwerking met Swimfantastic en Forteiland Pampus, ‘zwemevent Rondje Pampus’. Op het zonovergoten Pampus waren de condities perfect. Zwemmers konden genieten van de natuur en de vrijheid in het water. Zwemmen in het openwater, speciaal in het IJsselmeergebied, is uniek. Naast het plezier dat de deelnemers ervaren vragen wij als organisatie aandacht voor de kwetsbare natuur in het IJsselmeergebied, voor het belang van schoon en gezond water voor vogels en vissen.

Zwemmen voor de natuur

Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar een goed doel. Dit jaar nam Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland een cheque in ontvangst ter waarde van € 4.728,57. Dit bedrag zal ingezet worden voor een onderzoek dat zij in samenwerking met Wageningen Marine Research gaan doen naar de leefgewoonten van de brasem. Zij voorzien een aantal brasems van een zender en hangen sensoren in het water, bijvoorbeeld bij de Ketelbrug. Door de signalen op te vangen, krijgen zij meer inzicht in het gedrag van brasems. Deze nieuwe onderzoeken ondersteunen wij van harte!

Winnaars

Onder de perfecte omstandigheden gingen de recreatie- en wedstrijdzwemmers met elkaar de strijd om de eer aan. Bij de recreatiezwemmers kwamen Mark van der Meulen en Claire de Bruijn als eerste aan. Bij de wedstrijdzwemmers gaat het er altijd pittig aan toe. Hans Poulis finishte als eerste man en niet veel later tikte Julia de Leeuw als eerste vrouw de finish aan.

Krachten bundelen voor het Blauwe Hart

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk initieert en realiseert projecten die de kwaliteit van het IJsselmeergebied helpen verbeteren. Vanuit dit samenwerkingsverband zetten zij zich in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. De Coalitiepartners partners Landschap Noord-Holland, Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, PWN en de Waddenvereniging werken samen aan een integrale aanpak voor natuur.

De Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Programma Aanpak Grote Wateren zijn voorbeelden van integraal beleid waar de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw bij betrokken is. Het IJsselmeergebied heeft alles in zich om uit te groeien tot het Blauwe Hart van Nederland, met water als sterk verbindend thema. Zowel overheden als maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben hierin een rol. Daarom: Krachten bundelen voor het Blauwe Hart.

terug naar het nieuwsoverzicht