Zonnepark op water bij Breezanddijk

Rijkswaterstaat voegt land en water bij Breezanddijk toe aan de lijst van mogelijke plekken voor zonne-energie bij de Afsluitdijk.

Zonne-energie is nodig om op termijn nieuwe waterpompen op de Afsluitdijk van elektriciteit te voorzien. Eerder dit jaar al werd duidelijk dat Rijkswaterstaat geschikte locaties zoekt. De dijk zelf en de koppen van de Afsluitdijk in Friesland en Noord-Holland waren toen in beeld.

Nu komt ook Breezanddijk daarbij. Op land ziet Rijkswaterstaat daar ruimte voor 5,5 hectare. En op het water reserveert de dienst een strook van 30 hectare langs de dijk. Als daar daadwerkelijk panelen worden geplaatst gaat het eerst om een proef, die moet uitwijzen of ze de golfslag en eventueel kruiend ijs zonder problemen kunnen doorstaan.

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk pleit voor een kleinschalige pilot, waarbij het accent ligt op het onderzoek naar de effecten van drijvende zonnepanelen op het ecosysteem van vissen en vogels.

terug naar het nieuwsoverzicht