Zoet Zout Knooppunt moet kennis bundelen

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en Rijkswaterstaat willen een Zoet Zout Knooppunt voor Laag Nederland oprichten. Op dinsdag 13 juni wordt een inspiratiesessie gehouden op het provinciehuis Noord-Holland voor provincies, waterschappen, waterbedrijven, gemeenten, onderzoeksinstellingen, ondernemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en iedereen die een belang heeft bij een optimaal zoet en/of zout watersysteem.

 

Het Zoet Zout Knooppunt (ZZK) heeft als doel de expertise in regio’s met toenemende druk van zout op zoet water te bundelen. Hierbij slaat het ZZK de brug tussen ondernemers, overheden, onderzoekers en onderwijs. De initiatiefnemers willen het ZZK oprichten samen met andere partners in laag Nederland, waaronder LTO Noord. ‘Als waterschap staan wij de komende tijd voor grote uitdagingen’, stelt Luc Kohsiek, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voorzitter van de STOWA. ‘Het tekort aan zoet water en de gevolgen van de verzilting kunnen we alleen oplossen in samenwerking met alle partijen. Een centrum waarbinnen alle partijen samenwerken kan daarbij een belangrijke rol spelen.’

 

Nederland leeft van en met het water. De Nederlandse delta wordt daarbij gekenmerkt door een hoge druk van zout water. Vanuit de bodem, kwel en zee komt zout water in het zoete watersysteem waar industrie, landbouw en bewoner gebruik van maken. Door slimme ingrepen weten de waterbeheerders met het beschikbare zoete water de zoutdruk te beheersen. Door klimaatverandering verandert de beschikbaarheid van zoet water. Bovendien neemt de vraag naar zoet water toe. Dit zorgt voor een toenemende zoutdruk in het watersysteem in vooral laag Nederland. Overheden, ondernemers, natuur en bewoners krijgen met de effecten hiervan te maken. Door samenwerking en het delen van expertise kunnen we goed omgaan met de toenemende druk van zout op zoet.

 

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, PWN en Rijkswaterstaat regio West Nederland Noord hebben het initiatief genomen om de haalbaarheid van een Zoet Zout Knooppunt Laag Nederland (ZZK) te onderzoeken. Doel van het ZZK is om kennis en praktijk, wetenschappers en grondgebruikers dichter bij elkaar te brengen en daarmee het maatschappelijk nut van alle verworven kennis en ervaring te vergroten. Hierbij slaat het ZZK een brug tussen ondernemers, overheden, onderzoekers en onderwijs. De initiatiefnemers willen het ZZK oprichten samen met andere partners in laag Nederland. U bent van harte uitgenodigd voor een regionale inspiratiesessie waarin de initiatiefnemers hun idee over het ZZK presenteren en vooral samen met u en andere geïnteresseerde stakeholders in gesprek gaan over het ZZK. Hierbij staat één vraag centraal: “Hoe kunnen we het ZZK voor u en alle betrokken tot een succes maken?”

 

Datum: dinsdag 13 juni 2017
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Locatie: Provinciehuis Noord-Holland Dreef 3 2012 HR Haarlem

 

Programma:

Opening en welkom – Bregje van Beekvelt (sectormanager Omgevingsbeleid provincie Noord-Holland)
Waarom een ZZK? – Rob Veenman (Hoogheemraad HHNK)
Vier vragen: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
Interactieve sessie: wat kan het Zoet Zout Knooppunt voor u betekenen?
Afronding – Bregje van Beekvelt

Naast deze sessie worden ook in Groningen en Middelburg in de tweede helft van juni regionale inspiratiesessies georganiseerd. Doel en inhoud van deze bijeenkomsten zijn hetzelfde als de bijeenkomst 13 juni in Haarlem. De regionale behoeften en ideeën staan hierbij centraal. Nadere informatie, via h.schobben@hhnk.nl.

 

Bron: www.greenportnhn.nl

terug naar het nieuwsoverzicht