Zoektocht naar energie in een landschappelijk waardevol gebied

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk heeft onlangs een duurzame energievisie gelanceerd. En dat is niet voor niets: Voor de uitvoering van de delen van het Klimaatakkoord over de opwekking van energie en over de verduurzaming van de gebouwde omgeving mogen de regio’s zelf met voorstellen komen. De komende anderhalf jaar gaan deze regio’s  werken aan een aanbod en leggen dit aanbod vast in hun Regionale Energie Strategie (afgekort de RES). Er zijn 5 regio’s die elk een stukje van het IJsselmeergebied onder hun hoede hebben. Het zal spannend worden of deze 5 regio’s voldoende met elkaar in gesprek zullen zijn om voor het IJsselmeergebied een samenhangende aanpak te ontwikkelen.

Partners van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zijn vanuit de Coalitie lid van het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ), waarin het maatschappelijk veld rond het IJsselmeergebied bijeenkomt. Het ROIJ is voor duurzame energie, maar wil, net als de Coalitie dat er goed gekeken wordt naar de effecten van opwekking van duurzame energie op het IJsselmeergebied. Een korte schets van de stand van zaken.

Geen windenergie meer in het IJsselmeergebied

De ROIJ-leden zien geen nieuwe mogelijkheden voor meer windenergie in het IJsselmeergebied. Het is een beschermd natuurgebied voor vogels en is ook voor de watersport een belangrijk gebied. Het overgrote deel van de nationale windopgave op land wordt op dit moment al gerealiseerd in het gebied en de grens voor nog meer windturbines lijkt bereikt. Deze bevindingen zijn tevens gebaseerd op studies van de Wageningen University & Research (WUR) en de Energieverkenning IJsselmeergebied  die in opdracht van de vier IJsselmeerprovincies (Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland) door H+N+S-architecten is uitgevoerd.

terug naar het nieuwsoverzicht