Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder. In dit waterrijke natuurgebied vind je vele bijzondere soorten vogels, zoals de roerdomp, grote karekiet en het baardmannetje. Deze vogels voelen zich thuis in de dichte rietkragen langs de oevers van het meer. Ontdek het Zwarte Meer tijdens een van onze vaartochten met de fluisterboot.

terug naar het overzicht