Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Samenwerken aan een vitaal en gezond IJsselmeergebied is het motto van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Daarom zijn de CBHN partners nauw betrokken bij de projecten in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).
PAGW projecten richten zich op de ecologische verbetering van de grote wateren van Nederland.
In 2020-2030 zijn er in het IJsselmeergebied 5 PAGW projecten gestart.

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken in opdracht van de ministeries van infrastructuur en Waterstaat ( IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de uitvoering van de projecten Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Kijk hier verder op de website.

terug naar het overzicht