Oostvaardersoevers

De Oostvaardersoevers vormen het grootste moerasgebied van Nederland. Klik hier voor een filmpje over dit plan. Een prachtige ecologische verbinding met het Markermeer. De natuur heeft hier vrij spel. Ontelbare vogels hebben bezit genomen van het gebied. Vooral in de winter is dat een spectaculair gezicht. De honderden Heckrunderen, Konik paarden en edelherten geven het gebied een haast on-Nederlandse aanblik.

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap onderzoeken de mogelijkheden om het Markermeer te verbinden met het moerasgedeelte in de Oostvaardersoevers en Lepelaarplassen. Met deze verbinding willen de organisaties de natuur in het Markermeer en de moerassen versterken zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is en van betekenis kan blijven voor mens en dier.

terug naar het overzicht