Markermeerdijken

De Markermeerdijken beschermen zo’n 1,2 miljoen Noord-Hollanders. Ons klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken krijgen met hoogwater. Dit betekent zwaardere eisen aan onze dijken. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zet zich in om te zorgen dat de versterking van de dijk ook een versterking van de natuur betekent, met meer geleidelijke land waterovergangen en natuurlijke oevers.

terug naar het overzicht