Lepelaarplassen

De Lepelaarplassen is een gebied dat rijk is aan vogels, met een Natura 2000-status (op Europees niveau beschermd). Dit natuurgebied is ontstaan na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland in 1968, op en rond drie grotendeels met klei dichtgeslibde en opgevulde zandwinputten. Nu is het een goed ontwikkeld kleimoeras met vele moerasvogels en een aalscholverkolonie.

Lepelaarplassen is onderdeel van Nationaal Park Nieuwland (in oprichting)

terug naar het overzicht