Friese Kust

Tussen de Afsluitdijk en Lemmer ligt voor de Friese kust een aantal natuurgebieden die vallen onder het Beschermd Natuurmonument de Friese IJsselmeerkust en die in beheer zijn bij It Fryske Gea, zoals eilandjes in de Bocht fan Molkwar en de Makkumerwaarden. De gevarieerde gebieden bestaan veelal uit begroeide zandplaten omgeven door ondiep water. Langs de hele IJsselmeerkust zijn het hele jaar door vogels te zien. In het ondiepe water zijn grote aantallen vogels met kijker en telescoop te bewonderen. Meestal zijn het verschillende eendensoorten, steltlopers, zwanen en ganzen, maar ook lepelaars en soms zelfs flamingo’s worden hier waargenomen.

terug naar het overzicht