Werkgebieden

Een belangrijke ambitie van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is het IJsselmeergebied als één geheel te benaderen en te zorgen dat er meer samenhang komt tussen de beleidsplannen van het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen. Vanuit deze opdracht werken de partners vanuit hun integrale wensenkaart. Daarin werken zij samen vanuit verschillende concepten:

  1. Achteroevers: Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid.
  2. Vooroevers: Doel om land en water te verbinden; stimuleren van natuur en recreatie met zachte overgangen als rietzones met een meer natuurlijk waterpeil
  3. Ecologische verbindingen
  4. Algemene projecten die zich richten op natuurlijke peilbeheer, gebiedsvisies en verduurzaming visserij.
 

Vismigratierivier

 

Marker Wadden

 

Trintelzand

 

Koopmanspolder

 

Wieringermeer

 

Afsluitdijk Wadden Center

 

Oostvaardersplassen

 

Lepelaarplassen

 

Nationaal Park Nieuwland

 

Afsluitdijk

 

Markermeerdijken

 

Eemmonding

 

Friese Kust

 

Urkerbos

 

Rotterdamse Hoek

 

Friese Boezem

 

Zwarte Meer

 

Amstelmeer

 

Zuivering Andijk