Waterrecreatie Advies: waterplantenprobleem IJsselmeergebied

Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en aan de voedselketen. De kwaliteit van het water in kanalen, plassen en meren is eenvoudig af te lezen aan de planten die in het water groeien. Schoon, gezond water willen we allemaal, maar de planten brengen ook overlast met zich mee. Grote delen van het vaarwater in Nederland raken zo onbevaarbaar, vooral voor de pleziervaart.

Er zijn verschillende oplossingen om overlast van waterplanten tegen te gaan, maar is er onduidelijkheid over de te nemen maatregelen en welke op korte en lange termijn succesvol zijn. Maaien is kostbaar, beperkt in de omvang en kan op verschillende manieren. Ook is het niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het probleem.

Over het waterplantenprobleem zijn inmiddels verschillende rapporten verschenen. Soms met tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies heeft na een presentatie in het Platform jachthavens IJsselmeergebied geconcludeerd dat er soms achterhaalde gegevens in de rapporten staan. Ook worden er soms bijzondere en tegenstrijdige conclusies getrokken. Verschillende partijen hebben aan Waterrecreatie Advies gevraagd deze informatie in begrijpelijke taal in een rapport samen te vatten. Wat is er werkelijk aan de hand met het waterplantenprobleem en wat is het perspectief op termijn?

Het Watersportverbond is blij dat het onderzoek naar het te verwachten overlast van waterplanten IJsselmeergebied is mogelijk gemaakt en dat het rapport inzicht levert in de achtergronden van het probleem. Het rapport geeft op deze manier belangrijke informatie voor het overleg tussen alle betrokkenen. Extra bijzonder is de totstandkoming van het onderzoek en het rapport. Via crowdfunding en door de bereidwilligheid van partijen die niet direct met de problematiek te maken hebben is het onafhankelijke onderzoek gefinancierd.

 

Bron: www.watersportverbond.nl

terug naar het nieuwsoverzicht