Voor zandwinning snel diepere geulen nodig

Het provinciebestuur vraagt het Rijk versneld groen licht te geven voor diepere geulen in het IJsselmeer. Het zand is volgend jaar nodig.

Het Rijk koppelt verdieping aan een nieuw sluiscomplex bij Kornwerderzand, waarvan formeel nog niet bekend is of het er komt en wanneer. De provincie zoekt naar een verbinding met de vismigratierivier, waarvan de aanbestedingsprocedure in het eerste kwartaal van 2018 start.

Het gaat in elk geval om de geul Kornwerderzand-Urk en de aftakkingen naar Makkum en Lemmer. De aannemer die het project gegund krijgt moet zand uit de geulen kunnen gebruiken voor de aanleg van de 6 kilometer lange vismigratierivier. Om de transportkosten te beheersen komt dat zand idealiter zo dicht mogelijk uit de buurt.

De provincie verzoekt het Rijk om de verdieping alvast te benoemen als een beleidsopgave, liefst zo gauw mogelijk. De diepte moet dan vastgesteld worden op minimaal 5.20 meter, in plaats van 4.20 meter nu, zegt een woordvoerder van de provincie.

10 meter baggeren

Op sommige plekken wil de provincie tot 10 meter kunnen baggeren. Bij de bestaande diepte van de geul is er niet genoeg zand te halen. Voordat de zandwinning echt kan beginnen, is eerst onderzoek nodig naar de kwaliteit van de bodem in de geulen. Ook kunnen naast de ecologische waarden, archeologische waarden in het geding zijn.

terug naar het nieuwsoverzicht