Voer en vis verdwijnen uit Friese wateren

Sport- en beroepsvissers luiden de noodklok over het Friese boezemwater. Het voedsel- en visarme IJsselmeer lijkt een voorportaal voor de situatie in de Friese binnenwateren, waarschuwt voorzitter Eelke Boersma van de Visstand Beheer Commissie. Dit zou veroorzaakt worden door het doorspoelen van het Friese boezemwater met zoet IJsselmeerwater om verzilting van de landbouwgronden in het noorden van Fryslân tegen te gaan. Hierdoor verdwijnt volgens Boersma voedselrijk water uit Fryslân in de Waddenzee. ,,We zitten in een neergaande trend. Geen voer in het water betekent ook geen vis.”

De vissers vroegen gistermiddag bij de presentatie van het Visplan Friese Boezem om onderzoek naar het doorspoelen van het Friese boezemwater. In het voorjaar wordt in Lemmer en in Makkum IJsselmeerwater toegelaten tegen de verzilting van landbouwgronden in het noorden van Fryslân. ,,We snappen dat dit voor de landbouw belangrijk is, daar willen we ook niet aankomen”, zei Boersma. ,,Maar we zien wel graag een onderzoek of het op een andere manier kan.”

Wetterskip-bestuurder Marian Jager reageerde afhoudend op het verzoek. ,,Je hebt te maken met verschillende belangen, met name in het noorden van de provincie hebben de landbouwers last van verzilting. Dat kan je met doorspoelen voorkomen, dat is een afweging van belangen.”

Coördinator waterkwaliteit Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân voegde daaraan toe dat de visschaarste in het IJsselmeer niet alleen is veroorzaakt door de afname van voedsel in het water dat de afgelopen decennia schoner is geworden, maar vooral ook door het verdwijnen van paaiplaatsen. Dat is volgens hem wetenschappelijk aangetoond. In het Friese boezemwater investeert Wetterskip Fryslân veel in natuurvriendelijke oevers en vispassages, en zo in paaiplaatsen voor de vissen.

Een theorie die Boersma, voormalig IJsselmeervisserij-ambtenaar, niet onderschrijft. ,,Veel voedselrijk water verdwijnt bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Harlingen in de Waddenzee. De aanvoer van water uit het IJsselmeer neemt niet alleen veel voedselarm water mee, maar mogelijk ook veel visbroed. Voor de jonge vissen is er weinig te eten.”

Door het schoner worden van het water heeft een monocultuur van bijvoorbeeld veel brasem plaatsgemaakt voor minder vis, maar wel een grotere soortenrijkdom. Daarover zijn vissers en waterbeheerders het wel eens. Daar zitten echter ook minder gewenste exoten tussen als de zwartbekgrondel, rivierkreeft en wolhandkrab, stipte Germ Zeephat van Sportvisserij Fryslân aan. Door het helderder geworden water gaat het iets beter met een zichtjager als de snoek, maar minder goed met de snoekbaars, die meer baat heeft bij troebel water. In het nieuwe visplan hebben provincie, waterschap en de beroeps- en sportvissers afgesproken dat er een quotum komt voor snoekbaars en dat in maart alle snoekbaars door sport- en beroepsvissers wordt teruggezet. Vissen met quota is de toekomst voor de Friese binnenvisserij, zei binnenvisser Jappie Spijkstra. ,,Vissen naar draagkracht van het water.”

terug naar het nieuwsoverzicht