Vissers willen geen zonneparken op water

Sportvisserij MidWest Nederland (SMWNL) maakt zich zorgen om de effecten van het opwekken van duurzame energie op het onderwaterleven in de Nederlandse wateren. ,,Plaats slimme combinaties met name op bestaande daken en voorkom zoveel mogelijk dat natuur, landschappen en wateren worden gebruikt voor energieopwekking”, roept de organisatie de overheden op. Ook natuur- en watersportorganisaties hebben in een brief op 19 juni jl hun zorgen geuit aan de Provinciale Staten van NH over de zoekgebieden voor zon- en windenergie die de Regionale Energie Strategie NH-Noord en Zuid hebben aangewezen in het IJsselmeergebied.

Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken vanuit het klimaatakkoord samen aan regionale energiestrategie├źn. Hoewel de verdeling tussen wind- en zonne-energie en de locaties waar deze opgewekt gaat worden, nog niet bekend zijn, vraagt de sportvisserij aan gemeenten, provincies en waterschappen om in het toekomstige proces zorgvuldige afwegingen te maken.

,,Zo is bijvoorbeeld onvoldoende bekend over de gevolgen voor de onderwaterwereld bij zonnepanelen op water”, stelt SMWNL dat kantoor houdt in Uitgeest. ,,Het realiseren van duurzame energie voorzieningen kan namelijk negatieve effecten hebben op de natuur- en het landschap, de onderwaterecologie en de recreatie”, aldus woordvoerder Remco Glas.

Schadelijk

Schouder aan schouder met natuurorganisaties Natuurmonumenten en de Vogelbescherming vraagt SMWNL om eerst neveneffecten van het opwekken van duurzame energie goed te onderzoeken. ,,Natuurlijk zijn er verschillen, maar hierin zijn onze belangen deels overeenkomstig”, zegt Glas. ,,We hopen dat er nu geen keuzes worden gemaakt die later misschien wel heel schadelijk blijken te zijn. Daarom is het belangrijk eerst te onderzoeken wat de effecten van bijvoorbeeld zonneparken op water zijn.”

Het overkoepelende Sportvisserij Nederland maakt zich in het bijzonder zorgen om het IJsselmeergebied. ,,In zeven regio’s wordt het IJsselmeergebied genoemd als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. In de voorlopige conceptplannen doen de energieregio’s het voorstel om in het Gooimeer en de Gouwzee maar liefst 47 windturbines en 327 hectare drijvende zonnevelden te plaatsen. Het open water lijkt een voor de hand liggende keuze, maar is het niet”, schreef de koepelorganisatie afgelopen week op zijn website.

Verloren

,,Windturbines en zonnepanelen passen niet bij internationale natuurdoelen. Met de aanleg van windparken in het IJsselmeergebied gaat er belangrijk leefgebied verloren van beschermde en bedreigde vogelsoorten. Ook velden met drijvende zonnepanelen op het water gaan ten koste van leefgebied van beschermde en bedreigde vogels. Bovendien nemen de panelen licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Minder licht betekent minder plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water. Dit heeft directe gevolgen voor de visstand, waarmee het ook niet goed gaat in het IJsselmeergebied”, aldus Sportvisserij Nederland.

 

Bron: Noordhollands Dagblad

terug naar het nieuwsoverzicht