Vissen hebben nieuwe natuur snel gevonden

Het Markermeer is op de meeste plaatsen 2-4 m diep en heeft nauwelijks natuurlijke, ondiepe oeverzones. Sinds 2016 wordt op initiatief van Natuurmonumenten gewerkt aan de aanleg van de Marker Wadden met als doel een natuurparadijs voor vogels en vissen. De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib en zorgen voor luwte en natuurlijk glooiende oevers in het meer. Van deze oeverzones kunnen planten en dieren profiteren, zowel onder als boven water. Naar verwachting ontstaan er meer mogelijkheden voor de paai (voortplanting) en opgroei van vissen en daarmee voor de hele visstand.

Sportvisserij Nederland doet gedurende 5 jaar vismonitoring in de ondiepe oeverzones van de Marker Wadden. In 2018 is deze voor het eerst uitgevoerd. Er werden in totaal 16 vissoorten aangetroffen. Opvallend was dat meer dan de helft van de vangst bestond uit exotische grondelsoorten, met name de Pontische stroomgrondel en de zwartbekgrondel. Daarnaast werden marmergrondels en enkele kesslers grondels aangetroffen. Deze exoten hebben dit nieuwe leefgebied snel weten te veroveren.
Daarnaast werden pos, spiering, blankvoorn, baars, aal en nog enkele exemplaren van zeven andere soorten aangetroffen. Opvallend was de vangst van twee jonge harders en twee kleine modderkruipers. Er zijn aanwijzingen dat de oevers van de Marker Wadden gebruikt worden als opgroeigebied van jonge vissen, zoals spiering en blankvoorn en mogelijk ook als paaigebied voor onder meer pos en spiering.

Hoe de visstand zich verder gaat ontwikkelen zal de komende jaren moeten blijken.

 

terug naar het nieuwsoverzicht