Vismigratierivier

Hoe komt de Vismigratierivier er straks uit te zien? Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, werkt samen met andere organisaties aan de Vismigratierivier. Hij licht vanaf de Makkumernoardwaard alvast een tipje van de sluier op hoe het landschap rond de Vismigratierivier er straks uit zal zien. Want ook daar kun je in de toekomst, net als op de Makkumernoardwaard, heerlijk ronddwalen tussen de wuivende rietpluimen en zandige oevers. En wat zou het mooi zijn als het rond de Vismigratierivier straks ook zo rijk wordt aan vogel- en plantensoorten.

Partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk Рde Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea- en NetVISwerk zijn de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. Dankzij de Nationale Postcodeloterij kon dit belangrijke project voor het herstel van de trekvisroute tussen Waddenzee en IJsselmeer worden ontwikkeld. Door de financiering van de laatste kilometer zorgt de Nationale Postcode Loterij er bovendien voor dat de Vismigratierivier in optimale vorm gerealiseerd kan worden en het mogelijk wordt om deze optimaal te beleven. Medio 2020 wordt gestart met de aanleg van deze nieuwe natuurverbinding die uniek is op wereldschaal. Voor de ecologie was de Afsluitdijk een harde klap, maar sinds 10 jaar komen er tal van maatregelen die vissen weer doorgang geven: visvriendelijke schut- en spuibeheer, een vispassage en straks ook een vismigratierivier.

 

Lees meer in het artikel uit de Visionair

terug naar het nieuwsoverzicht