Veenstrategie It Fryske Gea

Henk de Vries, directeur It Fryske Gea:

“Het behouden van onze prachtige en waardevolle veenlandgebieden kan alleen als we ook in de omgeving daarvan de veenbodems beschermen door ze natter te maken. Dat moet in goed overleg met de eigenaren en gebruikers van die gronden.”

Veenstrategie It Fryske Gea

Het afgelopen jaar heeft Henk de Vries – in nauwe samenwerking met bevlogen natuurbeheerders – mogen werken aan een ‘Veenstrategie’ voor de provinciale natuurorganisatie It Fryske Gea. Hoe kan je de positie en waarde van unieke natuurgebieden (veelal Natura 2000) in het laagveenlandschap versterken? Juist in de abrupte overgangszones tussen de natuurkernen (‘moedermoerassen’) en de omliggende landbouwgebieden ligt een belangrijke, gezamenlijke opgave in termen van belevingswaarde, ecologie en hydrologie. Dit betekent dat de opgave verder reikt dan de eigendommen van It Fryske Gea zelf en de veenstrategie zich ook richt op het omliggende land. Door middel van een stappenplan wordt de strategie ‘Stean foar it fean‘ nader uitgelegd, resulterend in een droomscenario voor het jaar 2100. En daar kan een garantie van voldoende schoon, zoetwater uit het IJsselmeer ook aan bijdragen.

Op 4 september j.l. is de veenstrategie gepresenteerd op een persbijeenkomst in Akkrum. Klik hier voor de presentatie. En klik hier voor een recent artikel in de Leeuwarder Courant; ‘It Fryske Gea stroopt de mouwen op voor het behoud van veenbodems en -landschappen’

Klik hier voor meer informatie

terug naar het nieuwsoverzicht