Uitstapje naar het Balgzand, een mooie broedplek

Het weer is zelden een reden om niet naar buiten te gaan en te genieten van datgene wat het Balgzand, een gebied van Landschap Noord-Holland te bieden heeft.

En als we het dan toch over Balgzand hebben mogen de vogels in deze niet onbenoemd blijven. De blijvers, de doortrekkers en de wintergasten laten zich allemaal zien. En omdat Balgzand direct grenst aan het water kan dit leiden tot onverwachte waarnemingen van vogels welke je niet op of bij het wad verwacht. Zoals kramsvogels, koperwieken en tapuiten als doortrekkers, welke de dijk als leidraad benutten. De smienten, pijlstaarten en rotganzen als wintergasten en de bergeenden als blijvers.

Verder zien we allerlei soorten, die in de broedtijd op Balgzand solitair of in paartjes voorkomen, nu in grote groepen bijeen staan of foerageren. Dit schrijvende bedenk ik mij: “Hoezo beschikken vogels niet over bewust zijn? Bijvoorbeeld een kluut “weet” dat hij of zij van hetzelfde soort is als al die andere zwart-witte vogels met die omhoog gebogen snavels. Je ziet nooit een kluut te midden van een grote groep bonte strandlopers, om maar eens wat te noemen”. Maar dit terzijde. Grote groepen kluten, kieviten en meeuwen zijn geen uitzondering maar regel in deze tijd van het jaar.

 

 

In ieder geval is er in deze maanden veel te genieten op Balgzand ware het niet dat het Corona-virus nog steeds roet in het eten gooit. Alle excursies zijn tot nader order afgelast. Dit neemt overigens niet weg dat je er niet op uit kunt. De Balgzanddijk is afgesloten maar vanaf ’t Kuitje, bij het kijkscherm van de Balgzandpolder, bij het uitkijkpunt ter hoogte van Van Ewijcksluis en bij het Peilschaalhuisje valt er van alles te zien. Let wel even op het tij: bij laagwater “waaieren” de vogels uit over de drooggevallen wadplaten om zich daar vol te eten.

Nog een tip: kijk eens goed naar de eenden. Bijvoorbeeld naar de pijlstaarten. Deze mooie eend zien we alleen in het najaar en de winter op Balgzand. Om te broeden vertrekt deze vrij schuwe eend naar het noorden. Hoogst zelden wordt er een broedpaar in Nederland vastgesteld. Maar in deze tijd zijn ze volop bij ons aanwezig. Tijdens de oktobertelling konden er 3759 exemplaren worden genoteerd op Balgzand.

Advies: kijk op het zoute water. Vooral daar kun je ze in grote getale aantreffen.

Mijn boodschap is duidelijk: er valt genoeg te zien en te beleven buiten!

Leo Hofland

 

terug naar het nieuwsoverzicht