Thema Visherstel

Vis speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Lang was er vooral aandacht voor alles wat zich boven het IJsselmeerwater afspeelde aan natuur (met name vogels). Sinds een aantal jaren is er gelukkig ook belangstelling voor de onderwaterwereld.  Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het steeds verder achteruitgaan van diverse vissoorten, vismigratie, gebrek aan natuurlijke dynamiek, de slibproblematiek in het Markermeer, waterplanten(overlast) en het voedsel web.

Ons doel

Het uitgangspunt van de Coalitie is het samenwerken aan een rijk IJsselmeer vanuit de gedachte: als het goed gaat met de vis, gaat het goed met het hele Blauwe Hart. We zetten ons in om de visstand te verbeteren zowel voor de vissoorten die thuishoren in het IJsselmeergebied als ook voor de trekvissen.

Dat doen we o.a. door onze icoonprojecten Marker Wadden en de Vismigratierivier.

terug naar het overzicht