Thema Energie

Het IJsselmeergebied is in de visie van coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk een gebied met grote kernwaarden als openheid van het landschap, natuur, recreatie en de gevarieerde cultuurhistorie. Het Rijk vindt het belangrijk dat het IJsselmeergebied gebruikt wordt om duurzame energie in op te wekken. Er zijn daardoor initiatieven onder de noemer ‘energieopwekking’, die op gespannen voet staan tot de kernwaarden van het gebied.

Ons Doel
De Coalitie wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, waarbij de kernwaarden van het gebied worden verstevigd in plaats van teniet gedaan worden.

Het kabinet stelde vorig jaar een Klimaatakkoord vast over de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs in 2015. Eén van die afspraken is dat dertig energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame energie opgewekt kan worden in Regionale Energie Strategieën. In zeven van deze regio’s wordt het IJsselmeergebied genoemd als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. Natuurorganisaties stellen nu in een brandbrief aan het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied dat het IJsselmeer geen plaats meer moet maken voor eventuele wind- en zonneparken. Germ van der Burg van It Fryske Gea en Flos Fleischer van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk vertellen waarom het zo belangrijk is dat het gebied met rust wordt gelaten. Klik hier voor het fragment

 

terug naar het overzicht