Technasium scholieren aan de slag met Marker Wadden

Hoe kun je middelbare scholieren interesseren in geo-informatie en complexe projecten zoals Marker Wadden? Een computerspel biedt mogelijk uitkomst. De komende 14 weken werken 120 leerlingen van 2 middelbare scholen aan nieuwe, innovatieve ideeën voor een 2e eilandengroep in het Markermeer of een verbeterde versie van de huidige Marker Wadden.

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten werken in het Markermeer aan een van de grootste natuurprojecten van West-Europa: Marker Wadden. Zij leggen nieuwe eilanden aan waar vogels, vissen en planten de kans krijgen zich te vestigen. De aanleg van dit natuurgebied biedt kansen voor nieuwe kennis en innovatie. Die gaan de leerlingen van het Technasium van Scholengemeenschap Lelystad en het Technasium van het Almere College uit Dronten ontdekken. Woensdag 20 september vond in Lelystad de presentatie plaats van dit project dat voortkomt uit het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden. Programmamanager Wiegert Dulfer van Rijkswaterstaat is hoopvol over de samenwerking: ‘Door jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium voor zulke projecten te interesseren, investeren wij ook in onze toekomst’, zegt hij. ‘Wij hopen hiermee hun interesse en betrokkenheid zodanig te wekken dat zij gaan kiezen voor het werken met geo-informatie.’

Minecraft

De opdracht aan de scholieren luidt kortgezegd: pas de ‘building with nature-filosofie’ nogmaals toe voor het ontwerp van een 2e eilandengroep in het Markermeer en kom daarbij met nieuwe creatieve en innovatie ideeën op het gebied van natuur, energie en recreatie. Een groep leerlingen gaat de komende weken in Minecraft, een spel waarin werelden gebouwd kunnen worden, aan de slag met data van Rijkswaterstaat en Deltares over stroming, wind en waterdiepte. Via een website downloaden ze de Rijkswaterstaat-infrastructuur in Minecraft. De Technasium-scholieren moeten met innovatieve ideeën komen op het gebied van natuur, recreatie en energie.

Dulfer: ‘De groepen waren enorm geïnteresseerd; er was veel interactie. Zij waren duidelijk goed voorbereid en hadden heel veel, maar ook goede vragen.’ De leerlingen zelf kijken ernaar uit om echt te beginnen en zien het ook als een uitdaging: ‘Het is een leuke opdracht, waarbij wij veel zelf moeten bedenken’, zegt Zoë de Roode van de Scholengemeenschap Lelystad. Haar schoolgenoot Luuk Kapteijn vult aan: ‘Het is erg interessant om de opdracht vanuit het oogpunt van de opdrachtgever te bekijken.’ De ambitie van Rijkswaterstaat is het verstevigen van de relatie met de kennisinstituten om de denkkracht van de universiteiten beter te richten op onder meer kennisontwikkeling. Rijkswaterstaat en het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam begeleiden de jongeren bij deze opdracht. Medio december presenteren de leerlingen hun adviezen en hun bedachte eilanden.

terug naar het nieuwsoverzicht