Team Vismigratierivier aanwezig bij Swimway Conferentie in Hamburg

Swimway is groter dan Waddenzee

Als er iets duidelijk is geworden tijdens de eerste dag van de Swimway Conferentie op 24 september in Hamburg is dat de Swimway niet ophoudt bij de Waddenzee. Dus moet de aandacht ook uitgaan naar de Noordzee en Atlantische Oceaan en dichterbij via de zoet-zout-overgangen landinwaarts of via het Rijnstroomgebied.

En als als er dan toch gesproken wordt over ‘connectiviteit’, zoals een vrije vispassage in de Afsluitdijk, dan mag de verbinding met de leefomgeving van de verschillende migrerende vissoorten (vanuit onder andere het Blauwe Hart van Nederland), de habitat van de vaste bewoners van de Waddenzee en de mens en zijn activiteiten niet worden vergeten. Alles heeft met alles te maken: geïsoleerde en locatiegebonden oplossingen gaan niet het verschil maken. Maatregelen die in elkaars verlengde liggen, langs de Swimway, doen dat wel.

Team Vismigratierivier was aanwezig bij de conferentie die georganiseerd is door de SWIMWAY Group van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking met het Common Wadden Sea Secretariat. Deelnemers uit Nederland, Duitsland en Denemarken, maar ook uit België en Groot-Brittannië, spraken drie dagen over de (inter)nationale zwemroutes en de knelpunten die trekvissen ondervinden als ze via de Waddenzee landinwaarts trekken of juist het ruime sop kiezen.

Ook richtte de internationale conferentie zich op genomen beheersmaatregelen, monitoring en wetenschappelijk onderzoek en de resultaten daarvan. Wetenschappers, managers, beleidsmakers, NGO’s en andere betrokkenen bij vis(migratie) in kustgebieden wisselden kennis uit, keken waar ze kunnen samenwerken en dachten na hoe ze stakeholders en overheden kunnen betrekken bij hun werk.

Team Vismigratierivier was aanwezig om de internationale deelnemers kennis te laten maken met de Vismigratierivier, die vanaf volgend voorjaar wordt aangelegd bij Kornwerderzand, Afsluitdijk. Zo sprak Katja Philippart (NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) over concepten en ideeën voor het monitoren van vismigratie. Wouter van der Heij van de Waddenvereniging (één van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier) over hoe 150 jaar onderzoek naar en de publieke bekendheid met de flyway als voorbeeld kan dienen voor het onderwaterleven in de Waddenzee. En Jeroen Huisman van Van Hall Larenstein liet ons de resultaten zien van 17 jaar onderzoek bij het gemaal van Roptazijl, waar tevens een vispassage is gevestigd. Alledrie zijn betrokken bij het ontwerpen of de uitvoering van de Vismigratierivier, die in het Waddengebied als één van de grotere investeringsmaatregelen geldt voor vismigratie van zoet naar zout en vice versa.

Kijk hier voor meer informatie

terug naar het nieuwsoverzicht