Succesvolle Wereld Trekvogeldag tijdens de Week van ons Water

Het belang van gezond en schoon water voor onze flora en fauna stond centraal tijdens de Week van ons Water en de Nationale vogelweek.

Zaterdag 12 mei organiseerde Nationaal Park Nieuw Land de Wereld Trekvogeldag: een leuke dag voor iedereen die geïnteresseerd is in vogels. Voor de vroege vogels stonden er in de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen gidsen klaar om vogels te spotten in deze prachtige vogelrijke natuurgebieden. Een unieke mogelijkheid om een ijsvogel over het water te zien scheren of de zeearend te zien jagen. Kinderen hebben hun hart op kunnen halen bij allerlei vogelactiviteiten zoals uilenballen pluizen en nestkastjes timmeren. Jong en oud hebben interessante lezingen over vogels bijgewoond en het onderwaterleven door een virtual reality bril kunnen ervaren.

Wereld Trekvogeldag is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners van Nationaal Park Nieuw Land in wording, natuur- en vogelorganisaties in Flevoland, Aeres vmbo Almere en wordt vooral mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel vrijwilligers. Het doel van deze samenwerking is de bijzondere vogelrijkdom in het park en het belang van schoon water voor trekvogels onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Rijkswaterstaat Midden Nederland was ook van de partij in het kader van de Week van ons Water. “Ik kan het water bijna voelen”. Een bezoekster wees naar de grond. Ze waande ze zich op vogeleiland ‘De Kreupel’, een beschermd natuurgebied waar geen mensen mogen komen. In werkelijkheid zat ze op een bureaustoel bij bezoekerscentrum de Trekvogel. Dankzij de Virtual Reality bril van Rijkswaterstaat kon ze deze bijzondere plek toch bekijken. “Levensecht” vond zij. Met behulp van de VR brillen legde omgevingsmanager Sascha Oskam uit welke maatregelen RWS neemt om de Natura 2000 gebieden in het IJsselmeergebied te beschermen.

Naast de VR-brillen trok ook het “Overstoom-ik” spel veel aandacht. Bezoekers kregen van communicatieadviseur Sylvia Bos te horen wat de kans is dat hun huis overstroomt en hoe hoog het water dan komt. Daarna hadden ze drie minuten de tijd om te kiezen wat ze meenemen. Hiermee werd aandacht gevraagd voor het belang van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om gebieden te beschermen tegen hoog water. Het spel is niet alleen leuk, maar ook “erg leerzaam”, liet een bezoeker weten.

Ook de lezing over trekvogeltellingen, gegeven door ecoloog Mennobart van Eerden, trok veel luisteraars. Hij legde uit hoe belangrijk een goede waterkwaliteit is voor trekvogels en belichtte hij de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt inzake de Kaderrichtlijn Water om het IJsselmeergebied, een belangrijke rust- en broedplek van de trekvogels, gezond te houden.

terug naar het nieuwsoverzicht