Start werkzaamheden natuureiland

Voordat de bouw van Windpark Fryslân op het water start, legt aannemersconsortium Zuiderzeewind een groot werk- en natuureiland aan ten zuiden van de Afsluitdijk. Circa 2 hectare van het eiland ligt boven water en daarnaast wordt er een ondiepe waterzone aangelegd van circa 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam met een lengte van circa 800 meter. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk worden gebruikt als werkeiland. Zowel tijdens als na de bouw mag er niet worden gevaren door de ondiepe waterzones.

Vanaf het moment dat de eerste rotor met bladen wordt geplaatst op een van de windturbines, heeft het eiland een natuurfunctie en mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden. Door een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels, met ernaast een kunstmatig rif voor vissen te creëren, wordt er extra kwaliteit toegevoegd aan het IJsselmeer.

Planning

De werkzaamheden aan het werk- en natuureiland zijn in januari gestart. Zuiderzeewind is begonnen met de grondverbetering om een stabiele fundering te maken voor het eiland. Verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer klaar zullen zijn.

De Werkendam is inmiddels aangekomen op het IJsselmeer! Dit schip van Van Oord is gestart met de aanleg van het natuur- en werkeiland van Windpark Fryslân

terug naar het nieuwsoverzicht