Start vlak dekkende weidevogelinventarisatie in Noord-Holland

Deze week zijn tien ecologen van Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlener van Landschap Noord-Holland, en ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot gestart met het monitoren van de weidevogelstand in een groot deel van de provincie Noord-Holland. Vanuit Natuurlijke Zaken zullen Jurgen Rotteveel, Carola van den Tempel en Rein Leguijt het veldwerk uitvoeren. Natuurlijke Zaken is daarnaast verantwoordelijk voor de co├Ârdinatie, afstemming met provincie en agrarische natuurverenigingen en de uiteindelijke rapportage.

In 2018 wordt 15.500 hectare weidevogelgrasland vlak dekkend geteld, o.a. (delen van) Waterland, Spaarndam, Eilandspolder, Marken, Ilperveld, Ronde Hoep en de polders Beetskoog, Zeevang, Mijzen en Katwoude. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de BMP-methode van de Sovon. Dat betekent dat er in totaal vijf rondes worden uitgevoerd met een interval van 2 weken tussen begin april en half juni. De weidevogels worden voornamelijk vanaf de openbaar weg geteld met verrekijker en telescoop, waar nodig worden insteken in het land gemaakt of wordt er vanaf een boot geteld.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de huidige populatie weidevogels in Noord-Holland en het volgen van de ontwikkeling in het aantal weidevogels door de jaren heen.

terug naar het nieuwsoverzicht