Spetterende belevenissen in het Waterloopbos

Zaterdag 21 oktober organiseerde Rijkswaterstaat in samenwerking met Natuurmonumenten en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk allerlei activiteiten rond bezoekerscentrum Waterloopbos. Ruim 100 kinderen en hun (groot)ouders kwamen in het kader van de Week van ons Water de natuur en het water beleven. Waterdiertjes zoeken, vissen vangen, boogschieten, watergoot bouwen, kortom: er was van alles te doen en te beleven. Vele kinderen deden mee aan het stoere spel Expeditie Robinson. Zij bouwden een brug of deden mee aan de eetproef met natuurlijk lekkere beproevingen, maar ook wel een sprinkhaan of meelworm. Volwassenen gingen mee op excursie naar Gemaal Smeenge, welke speciaal voor deze dag geopend was.

Tijdens de Week van ons Water vragen de waterpartners aandacht voor het werk aan ons water: zoals de bescherming van het water om ons heen en de zorg voor voldoende en schoon water.

Initiatiefnemers Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk vragen aandacht voor de ecologie in het IJsselmeergebied als het Blauwe Hart van Nederland en maken zich samen sterk voor het belang van natuur en water in dit gebied.

terug naar het nieuwsoverzicht