Sociaal-ecologisch systeem Markermeer – onderzoek

Als waterland maakt Nederland veel gebruik van de ecosysteemdiensten die onze wateren ons leveren. Tussen het ecosysteem van het Markermeer en onze maatschappij bevinden zich daarom veel interacties. De ecologische ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in en rond het Markermeer hebben meer dan alleen een direct effect op de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Een complex van interacties en feedbacks zal ook maatschappelijke gevolgen hebben. Denk hierbij aan de beroepsvisserij en recreatiemogelijkheden.

Om een beter beeld te krijgen van deze interacties en feedbacks en hoe deze op de juiste manier te beheren, wordt er aan de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de sociaal-ecologische veerkracht van het Markermeer. Hiervoor worden inzichten verzameld van betrokkenen bij het Markermeer.

Heeft u een relatie met het Markermeer, in welke vorm dan ook (woon-, werk-, recreatief- of anders gerelateerd)? Dan kunt u een bijdrage leveren aan dit onderzoek.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail. Alvast bedankt voor uw tijd!

terug naar het nieuwsoverzicht