Rondje Pampus 2020, natuur beleef je in het water!

Meer dan ooit zijn we verbonden met de natuur en met het belang van schoon en voldoende water. Corona, gezondheid, droogte zijn onderwerpen die ons allemaal ervan bewust maken dat water één van de belangrijkst bronnen is van ons bestaan.  Zwemmen in openwater, speciaal in het IJsselmeergebied, is een unieke ervaring.

Niet voor niets is ons motto: Natuur beleef je in het water!

Negen jaar geleden is ons zwemevent ‘Rondje Pampus’ gestart met als doel aandacht te vragen voor de kwaliteit van gezond water in het IJsselmeergebied als het Blauwe Hart van Nederland. De organisatie van het zwemevent is in handen van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en Swimfantastic, in nauwe samenwerking met Forteiland Pampus en de Waterhulpdienst.
Dit initiatief is uitgegroeid tot een terugkerende activiteit waarbij steeds meer recreatie- en wedstrijdzwemmers genieten van deze unieke locatie.

Zwemmen voor de natuur   

Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar een goed doel of een onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de vogel- en visstand in het IJsselmeergebied.

Afgelopen jaar ging de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar Sportvisserij Nederland. Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland nam een cheque in ontvangst ter waarde van € 4.728,57. Deze bijdrage is ingezet om in samenwerking met Wageningen Marine Research onderzoek te doen naar de leefgewoonten van de brasem in het IJsselmeergebied. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen en volgt Sportvisserij Nederland niet alleen de brasem, maar ook blankvoorn, snoekbaars, houting en zelfs zeeforellen.

Dit jaar staat ons zwemevenement in het teken van plastics in het water en doneren we aan een onderzoek uitgevoerd door The Great Bubble Barrier waarbij gekeken wordt hoe we microplastics uit het water kunnen halen, zodat we de plasticvervuiling effectief kunnen tegengaan. Dat wordt gedaan door middel van een bellenscherm. In de grachten van Amsterdam hebben zij in samenwerking met Rijkswaterstaat een proef uitgezet om plastic deeltjes uit het water te filteren. Ook in de IJsselmonding zijn proeven gedaan met goede resultaten. De Bubble Barrier is inmiddels in staat om zo microplastics vanaf 1 mm af te kunnen vangen, maar meer onderzoek is nodig om nog kleinere deeltjes uit het water te kunnen halen. Voor het IJsselmeergebied een belangrijk onderzoek, want wist je dat je zwemt in de belangrijkste drinkwaterbron van Noord-Holland?

Meer info: https://thegreatbubblebarrier.com/

2020, een bijzonder jaar!
2020 is een bijzonder jaar waarin we ons allemaal bewust werden van onze eigen kwetsbaarheid. Meer reden dan ooit om ook dit jaar aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur in het IJsselmeergebied.
In verband met de Corona maatregelen zwemmen we dit jaar met slechts 200 deelnemers. Maar deze zwemmers en de sponsoren dragen zo gezamenlijk toch bij aan het goede doel.  En daar zijn we erg blij mee!

Krachten bundelen voor het IJsselmeergebied
Vóór de aanleg van de Afsluitdijk zouden we vandaag in de Zuiderzee gezwommen hebben, als je rond Forteiland Pampus zwemt. Voor de veiligheid werd de Zuiderzee in 1932 afgesloten van de Waddenzee door de Afsluitdijk. Hierdoor ontstond het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa, een zoetwatervoorraad die niet alleen vele huishoudens voorziet van drinkwater, maar ook de landbouw. Echter, bijna 100 jaar later zijn we helaas wel tot de conclusie gekomen dat de ecologie in dit gebied sterk achteruit is gegaan en dat dit een trend is. Vandaar dat het IJsselmeergebied in 2009 de officiële status van Natura 2000 kreeg. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk  benadrukt al jaren hoe belangrijk het IJsselmeergebied voor Nederland is. De Coalitie partners* ontwikkelen en stimuleren allerlei natuurprojecten om de ecologische waterkwaliteit en natuur in het IJsselmeergebied te versterken. Zij pleiten voor een integrale aanpak voor het gebied, en voor een optimale beleving ervan voor mensen.

De Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Programma ‘Aanpak Grote Wateren’ (PAGW) zijn voorbeelden  van integraal beleid waar de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw bij betrokken is  De overheid heeft de komende jaren geld beschikbaar gesteld om 5 mooie natuurprojecten in het IJsselmeergebied te realiseren.

Meer weten over hoe de Agenda IJsselmeergebied 2020 – 2050 werkt? Ga naar: www.agendaijsselmeergebied2050.nl 

 

 

 

 

 

 

Zo maken wij het IJsselmeergebied mooier en veerkrachtiger voor nu en later!

Graag geven we je een korte impressie van onze belangrijke natuurprojecten. Deze projecten dragen ertoe bij dat jij als deelnemer kan ervaren en vertellen hoe mooi en bijzonder het IJsselmeergebied. En om door te geven dat de natuur in het IJsselmeergebied onze steun nodig heeft.

Marker Wadden
Met de aanleg van de Marker Wadden is een ‘parelketting’ van natuureilandjes met rietlanden, kreken en kwelders ontstaan, waar nu als zichtbaar vele vissen, vogels en waterplanten zich thuis voelen.

Fotografie: Hans Peeters

 

 

 

 

 

 

 

Oostvaarders oevers
Er komt een nieuwe verbinding tussen het water van de Oostvaarder- en Lepelaarplassen en het Markermeer. Hierdoor wordt een veel groter en gevarieerder gebied toegankelijk voor vissen en aantrekkelijker voor vogels.

Markermeerkust
Aan het versterken van de Markermeerdijken wordt een aantal kleinschalige projecten gekoppeld om de natuur te verbeteren, zoals de oeverdijk bij Hoorn, natuurvriendelijke overzones en voorzieningen voor vismigratie.

Wieringerhoek
Bij Den Oever liggen mooie kansen om het IJsselmeer en de Waddenzee beter met elkaar te verbinden door een brakwaterzone te maken. Door een natuurlijkere overgang tussen zout en zoet water ontstaat een heel nieuw soort natuur, waar wereldwijd een tekort aan is.

Friese kust
Bij het versterken van de Friese kust wordt natuurbouw ingezet om de ecologisch bijzondere Friese kustzone te beschermen tegen afkalving. Mooi voor vissen en vogels!

Dit zwemevent is georganiseerd door:

 

 

 

 

En is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

 

Partners Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

terug naar het overzicht
>