Help de lepelaar aan een veilige rust- en nestplaats

Deelnemers aan het zwemevent Rondje Pampus leveren jaarlijks een bijdrage aan een goed natuurdoel. Dit jaar helpen we graag mee aan het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen, waar de natuur z’n gang kan gaan.
Natuurgebied de Lepelaarplassen in Almere is een stuk wildernis op piepjong land en maakt deel uit van het Nationaal Park Nieuw Land. De Lepelaarplassen zijn ontstaan bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland. Spontaan ontwikkelde zich hier natuur. Binnen enkele jaren was het gebied al zo waardevol voor vogels, dat het natuur is gebleven. Vol plassen, rietvelden en natte graslanden. Een paradijs voor water- en moerasvogels.
Otto Bodemeijer is één van de vrijwilligers van Het Flevo-landschap die helpt bij het beheren van de Lepelaarplassen. Lees hier het artikel uit het magazine van Het Flevo-landschap.

Het gaat helaas niet goed met de veilige rust- en nestplaatsen op de vogeleilanden in de Lepelaarplassen. Door golfafslag zijn de eilanden in de afgelopen jaren zo goed als verdwenen. Daarom komt Het Flevo-landschap in actie. Dit najaar gaan zij een project opstarten om de vogeleilanden te herstellen en daarvoor vragen zij ons om steun. Samen bouwen we weer een veilige rust- en broedplek voor de lepelaar, visdief en vele andere vogels.

Lees hier meer over de actie om de vogeleilanden te herstellen.

terug naar het overzicht
>