Rondje Pampus zwemt voor riet en biezen

Dit jaar gaat een deel van het inschrijfgeld van Rondje Pampus naar een heel bijzonder natuurdoel: het aanbrengen van inheemse vegetatie rond de Vismigratierivier. Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatermeer van West-Europa en het is een belangrijk gebied voor vissen en vogels. Door aanleg van de Afsluitdijk werden belangrijke trekvisroutes abrupt afgebroken. Daarom wordt bij Kornwerderzand, dwars door de Afsluitdijk, een vismigratierivier aangelegd. Vissen kunnen via deze rivier weer trekken van Waddenzee naar IJsselmeergebied en andersom. De aanleg van de Vismigratierivier is in volle gang. Rond de rivier komen zachte ondiepe oevers, waar de betrokken partijen inheemse planten en riet willen laten groeien, zodat vissen hier ook in kunnen schuilen en paaien.

Met de aanleg van de Vismigratierivier komt in het IJsselmeer een slingerende rivier van vier kilometer waardoor de vissen langzaam aan het zoete of zoute water kunnen wennen tijdens hun zoektocht naar een geschikte paai- of broedplek. Deze rivier wordt een heel nieuw natuurgebied van zand en leem. Om te voorkomen dat dit gebied na aanleg door de wind of golfslag wegslaat, worden er inheemse plantsoorten op aangebracht. Hiervoor worden riet- en biezenvegetatie gezaaid of gestekt. Het gaat dan vooral om riet en daarnaast ook om heen (of zeebies) en ruwe bies.

Het riet is al eerder op vrij grote schaal op de westflank in blokken getransplanteerd. Om de inrichting van het nieuw stuk land tot een succes te maken, onderzoekt It Fryske Gea, het Friese Landschap, graag eerst op kleine schaal de inbreng van riet en enkele biezensoorten. Van de biezensoorten worden stekken aangeplant. Het donormateriaal wordt gewonnen op de nabij gelegen Makkumer Noordwaard. Doel van deze pilot is om te kijken hoe deze donorsoorten zich na aanplant gedragen en in hoeverre er vraatschade optreedt door ganzen. Van riet is al bekend dat dit inderdaad gebeurt dus wordt om alle aanplant tijdelijk rasters geplaatst om dit te voorkomen.

Naast het aanbrengen van planten wil It Fryske Gea ook nog ervaring opdoen met het zaaien van grassen op kleine schaal. Met name op de wat drogere schuine stukken, de taluds. Hierbij wordt gedacht aan zaaiproeven met roodzwenkgras en zandzegge. De kennis die met deze proeven wordt opgedaan, wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling en aanleg van de vismigratierivier.

Meer lezen?
Kijk op de website van It Fryske Gea.

(Artikel met dank aan Stichting Rondje Pampus.)

terug naar het nieuwsoverzicht