Rietplaggen Zwarte Meer krijgen tweede leven op Marker Wadden

Natuurmonumenten herstelt met het LIFE-project ‘Roerdomp in het riet – A better LIFE for Bittern’ de rietlanden langs het Zwarte Meer om deze geschikt te maken voor zeldzame vogelsoorten als grote karekiet en roerdomp. Rietplaggen die hier worden afgegraven krijgen een tweede leven op de natuureilanden van Marker Wadden.
Het plaggen van rietland en het graven van slenken zorgt ervoor dat meer water het gebied in kan stromen. Dit stimuleert de groei van waterriet. Juist dit waterriet is van groot belang als broedplaats voor grote karekiet en roerdomp. Boswachter Rutger de Vries: “Rietplaggen worden normaal gesproken verwerkt in het terrein zelf. We leggen de plaggen op bulten, rillen genoemd, en laten ze vergaan. Dat is een langdurig proces. Met het transport van plaggen naar Marker Wadden slaan we twee vliegen in 1 klap.

Marker Wadden

In het Markermeer bouwt Natuurmonumenten momenteel aan een archipel van natuureilanden. Marker Wadden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen. Boswachter André Donker van de Marker Wadden: ”Het is geweldig dat het oude rietland van het Zwarte Meer gebruikt wordt als basis voor de nieuwe ontwikkeling van rietmoeras op de nu nog kale grond en oevers van Marker Wadden. Met de planten en wortels komen ook insecten, schimmels en de zo belangrijke bacteriën mee. Onmisbaar voor het welslagen van het gebied.”

terug naar het nieuwsoverzicht