RES uitkomst Noordholland Zuid en Noord

Gooimeer, Markermeer en IJsselmeer zijn aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne- energie

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord zijn klaar. Hierin staan de resultaten van vele gesprekken en bijeenkomsten met burgers en belangenbehartigers. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. De energieregio Noord-Holland Zuid verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken. Zij zien ook veel mogelijkheden voor wind en zon in het Markermeer en het Gooimeer. Klik hier voor meer informatie over Res NH-Zuid.

 

In de Res Noord-Holland Noord heeft men ook zoekgebieden in het IJsselmeer aangewezen.
Men ziet daar grote kansen voor wind en zon. Voor wat ‘zon op water’ betreft is er in Nederland nog te weinig bekend over de ecologische effecten van drijvende zonnepanelen. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden. De Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk ziet het als een noodzakelijke voorwaarde dat er eerst goed ecologisch onderzoek wordt gedaan. Gepleit wordt voor landelijke regie op ecologisch onderzoek en het aanwijzen van/meedenken met, kleinschalige pilotprojecten op daarvoor geschikte locaties. Zo krijgen we meer inzicht in mogelijke ecologische effecten van drijvende zonnepanelen.
Lees hier onze zonne-visie.

Lees hier meer over de RES Noord-Holland Noord. De Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk maakt zich zorgen om de toenemende ruimtelijke druk op het IJsselmeergebied. Alle initiatieven voor het plaatsen van windturbines of zonneparken in dit bijzondere natuurgebied, zijn tot nu toe zonder enige samenhang of in afstemming met elkaar of met andere ambities en doelen voor het gebied tot stand gekomen. Wij vinden dat dit Natura 2000 gebied een goede bescherming verdient, juist ook bij de uitwerking van de regionale energiestrategieën – waarvan er minimaal 5 ook over een stukje van het IJsselmeergebied gaan.
En dat er een integrale aanpak komt van de diverse ontwikkelingen, zoals is vastgesteld als ambitie in de Agenda IJsselmeergebied 2020-2050.

terug naar het nieuwsoverzicht