Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen

Het IJsselmeergebied wordt nog onvoldoende benut voor recreatie en toerisme, meldde de ANWB in 2017. Met een netwerk van snelle veerverbindingen worden toeristische bestemmingen beter ontsloten en zijn er meer mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Voor de recreant is het belangrijk dat zijn fiets mee kan op een boot.

Bureau BLOC en partners voeren dit voorjaar in opdracht van de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Almere en Lelystad een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een snelvervoernetwerk in het IJsselmeer / Markermeer-IJmeer. In deze verkenning staan de nautische, infrastructurele, ruimtelijke, economische, financiële en politiek-bestuurlijke mogelijkheden centraal. Daarnaast wordt naar mogelijke routes gekeken. Het resultaat van het onderzoek is een businesscase. Deze zal eind van de zomer 2018 worden opgeleverd. Dit kan leiden tot een vervolg door de samenwerkende overheden in de vorm van een pilot in 2019.

Dit onderzoek past binnen het beleid van de provincie Noord-Holland. De provincie ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen. Daarom heeft Noord-Holland eveneens een subsidieregeling in het leven geroepen die ondernemers, rederijen en gemeenten ondersteunt die zo’n vaarverbinding in Noord-Holland willen starten of verbeteren. Zij kunnen een financiële bijdrage krijgen voor recreatieve voorzieningen zoals een steiger of wachtruimte, of voor het ontwikkelen van een app over de vaardienst. In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar. De regeling gaat op 1 juni a.s. in.

Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Ik ben blij dat we deze impuls aan de waterrecreatie-sector kunnen geven. We hopen dat hierdoor ook nieuwe vaarverbindingen naar toeristische bestemmingen ontstaan. Vooral binnen de Metroloopregio Amsterdam ziet de provincie grote kansen”.

Meer informatie over de subsidieregeling lees je hier.

terug naar het nieuwsoverzicht