Zwarte Meer en Ketelmeer

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is betrokken bij het PAGW-project Ketelmeer en Zwarte Meer. Doel van dit project is om de inrichting van het gebied te verbeteren door aanleg en versterking van vooroevers, om zo de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 te halen. De Coalitie benadrukt o.a. het belang van aansluiting bij reeds bestaande natuur en van verbetering van het ecosysteem van het IJsselmeergebied als geheel.

Meer lezen?
Brief aan Tweede Kamer over PAGW 3e tranche | Min. van I&W | 2022
Eindrapportage Preverkenning PAGW IJssel-Vechtdelta | Defacto Stedenbouw | 2021

terug naar het overzicht